lördag 4 maj 2013

Utflykt till Torhamns udde


Det var ingen vårvärme vid vårat besök på Sveriges sydostligaste spets, den 23 mars 2013.


Gunilla tillbedjer högre makter, i korridoren på Stufvenäs Gästgiveri.