fredag 23 december 2016


Ellen Keys Strand på Omberg, sommaren 1987